Tác giả tác phẩm

Viễn Hoạn Thiếp 远宦帖 của Vương Hi Chi

“Viễn hoạn thiếp” xuất hiện đầu tiên trong “Hữu quân thư ký”, quyển cuối của bộ 10 quyển “Pháp thư yếu lục” – bộ sưu tập sớm nhất về lý thuyết thư pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, do Trương Ngạn Viến (815-907) biên soạn vào thời nhà Đường.

Đọc tiếp »
Các Tác Gia

Kawase Hasui (1883-1957)

Tiểu Sử Kawase Hasui (18/05/1883 – 07/11/1957) là một trong những hoạ sĩ nổi bật nhất phong trào Phục Hưng dòng tranh khắc gỗ Ukiyo-e

Đọc tiếp »
Bộ sưu tập

Bộ 20 cảnh Tokyo

Tác Giả: Kawase Hasui (18/05/1883 – 07/11/1957) là một trong những hoạ sĩ nổi bật nhất trào lưu Phục Hưng dòng tranh khắc gỗ Ukiyo-e,

Đọc tiếp »
Các Tác Gia

Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Tiểu Sử Taiso Yoshitoshi, còn gọi là Tsukioka Yoshitoshi (30/04/1839 – 09/06/1892). Sự nghiệp của ông trải dài từ những năm cuối cùng Edo sang

Đọc tiếp »
preloader