Giới thiệu

Đông Á Danh Hoạ: nghiên cứu và tái bản tranh cổ khu vực Đông Á.

Đông Á Danh Hoạ là một dự án của công ty Hoa Ta

Đây là thương hiệu chúng tôi tin có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phổ biến và kết nối không chỉ nguồn cảm hứng nghệ thuật cổ kim; mà còn hệ tư tưởng, niềm tin, phong tục tập quán và những bài học, câu chuyện về con người trong dòng chảy lịch sử.

Tất cả làm nên một khối lượng kiến thức khổng lồ về vùng đất và nền văn minh/văn hoá mà ông cha ta đã sẻ chia cùng các nước lân cận.

Từ việc sưu tầm, số hoá và tái hiện tranh cổ đến nghiên cứu và cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng, chúng tôi hy vọng mọi người có thể vừa thấy tranh đẹp mà thích lại vừa hiểu đúng và hiểu sâu giá trị của nó trong đời sống, lịch sử và văn hoá. 

Tiếp cận với nhiều tranh ảnh phong phú về nội dung, tư tưởng và đa dạng về phong cách là một phương thức để vượt qua định kiến vốn có mà cởi mở hơn, kiên nhẫn hơn khi tìm hiểu các loại hình nghệ thuật khác nhau. Qua đó, khái niệm khá xa rời là cảm thụ nghệ thuật trở về với nguyên mẫu cơ bản của nó là bản năng yêu cái đẹp và bản năng được kết nối tâm giao (bất kể thời gian và không gian) giữa người sáng tác và người yêu thích sáng tác đó.

Đội ngũ Đông Á Danh Hoạ

Chúng tôi lấy lịch sử, văn hoá và thư hoạ làm nguồn cảm hứng bất tận.

Thạc sỹ Trương Thanh Bình

Nhà đồng sáng lập, cố vấn nghiên cứu nội dung.
preloader