Tag: minh triều

Tìm kiếm

Văn Trưng Minh (文徵明)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Văn Bích (28/11/1470-28/03/1559)Tự: Trưng Minh (徵明)Hiệu: Hành Sơn Cư Sĩ (衡山居士 ), Đình Vân Sinh (停云生)Sinh sống: Tô Châu, tỉnh Giang

Đọc tiếp »

Thẩm Châu (沈周 )

Giới thiệu chung  Tác gia:  Thẩm Châu (21/11/1427 — 02/08/1509)Tự: Khải Nam (启南)Hiệu: Thạch Điền (石田 ), Bạch Thạch Ông (白石翁), Ngọc Điền Sinh (玉田生)Nguyên quán:

Đọc tiếp »

Câu Anh (仇英)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Câu Anh (1494 – 1552)Tự: Thực Phụ (实父)Hiệu: Thập Châu (十洲 )Sinh sống: Tô Châu, tỉnh Giang Tô,Nguyên quán: Thái

Đọc tiếp »
preloader