Category: Tác gia Trung Hoa

Tìm kiếm

Nghê Toản (倪瓚)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Nghê Toản (1301-1374) Tự: Nguyên Trấn (元镇), Huyền Anh (玄瑛) Hiệu: Vân Lâm (云林), Huyễn Hà Sinh (幻霞生), Tiêu Nhàn

Đọc tiếp »

Ngô Trấn (吴镇)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Ngô Trấn (1280-1354) Tự: Trọng Khuê (仲圭) Hiệu: Mai Hoa Đạo Nhân (梅花道人), Mai Sá Di (梅沙弥) Nguyên quán: Gia

Đọc tiếp »

Hoàng Công Vọng (黄公望)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Hoàng Công Vọng (1269-1354) Tự: Tử Cửu (子久) Hiệu: Đại Si (大痴), Đại Si Đạo Nhân (大痴道人), Nhất Phong Đạo

Đọc tiếp »

Đinh Quan Bằng (丁观鹏)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Đinh Quan Bằng ( (1708-1771)Nguyên quán: Bắc Kinh, Trung Quốc Niên đại: Thanh triềuCác trường phái hội hoạ: (đang cập nhật) Tiểu

Đọc tiếp »

Đinh Vân Bằng (丁雲鵬)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Đinh Vân Bằng (1547 – 1628)Tự: Nam Vũ (南羽)Hiệu: Thánh Hoá Cư Sĩ (號聖華居士) Nguyên quán: Hưu Ninh, tỉnh An Huy, Trung QuốcNiên đại: Minh

Đọc tiếp »

Vương Miện (王冕)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Vương Miện (1287–1359)Tự: Nguyên Chương (元章)Hiệu: Chử Thạch Sơn Nông (煮石山农 ), Phạn Ngưu Ông (饭牛翁), Mai Hoa Ốc Chủ (梅花屋主)Nguyên

Đọc tiếp »

Vương Mông (王蒙)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Vương Mông (1308 – 1385)Tự: Thúc Minh (叔明)Hiệu: Hương Quan Cư Sĩ (香光居士 ), Hoàng Hạc Sơn Tiều (黄鹤山樵)Nguyên quán:

Đọc tiếp »

Trâu Nhất Quế (邹一桂)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Trâu Nhất Quế (1686–1772)Tự: Nguyên Bao (原褒)Hiệu: Tiểu Sơn (小山), Nhị Trí Lão Nhân (二知老人)Nguyên quán:  Vô Tích, tỉnh Giang

Đọc tiếp »
preloader