Tag: Nam Tống Tứ Gia

Search

Lý Đường (李唐)

Giới thiệu chung  Tác gia: Lý Đường (1066-1150)Tự: Hy Cổ (晞古), Diệc Tác Hy Cổ (亦作希古) Nguyên quán: : Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung QuốcNiên

Đọc tiếp »

Hạ Khuê (夏珪)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Hạ Khuê (1180-1130)Tự: Vũ Ngọc (禹玉)Nguyên quán: : Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung QuốcNiên đại:Tống triều(Nam Tống) Danh hiệu: Nam Tống

Đọc tiếp »

Mã Viễn (马远)

Mã Viễn (1160–1225) là hoạ gia  có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử hội hoạ Trung Hoa. Ông cùng Hạ Khuê, Lưu Tùng Niên và

Đọc tiếp »
preloader