Tag: Viện Thể Phái

Search

Thẩm Châu (沈周 )

Giới thiệu chung  Tác gia:  Thẩm Châu (21/11/1427 — 02/08/1509)Tự: Khải Nam (启南)Hiệu: Thạch Điền (石田 ), Bạch Thạch Ông (白石翁), Ngọc Điền Sinh (玉田生)Nguyên quán:

Đọc tiếp »

Lý Đường (李唐)

Giới thiệu chung  Tác gia: Lý Đường (1066-1150)Tự: Hy Cổ (晞古), Diệc Tác Hy Cổ (亦作希古) Nguyên quán: : Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung QuốcNiên

Đọc tiếp »

Triệu Bá Câu (赵伯驹)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Triệu Bá Câu (1120-1182)Tự: Thiên Lý (千里)Nguyên quán: Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung QuốcNiên đại:Tống triều (Nam Tống) Các trường

Đọc tiếp »

Hạ Khuê (夏珪)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Hạ Khuê (1180-1130)Tự: Vũ Ngọc (禹玉)Nguyên quán: : Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung QuốcNiên đại:Tống triều(Nam Tống) Danh hiệu: Nam Tống

Đọc tiếp »

Mã Viễn (马远)

Mã Viễn (1160–1225) là hoạ gia  có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử hội hoạ Trung Hoa. Ông cùng Hạ Khuê, Lưu Tùng Niên và

Đọc tiếp »
preloader