Tag: CHiết Giang hoạ phái

Tìm kiếm

Thẩm Châu (沈周 )

Giới thiệu chung  Tác gia:  Thẩm Châu (21/11/1427 — 02/08/1509)Tự: Khải Nam (启南)Hiệu: Thạch Điền (石田 ), Bạch Thạch Ông (白石翁), Ngọc Điền Sinh (玉田生)Nguyên quán:

Đọc tiếp »
preloader