Lý Đường (李唐)

Giới thiệu chung 

Tác gia: Lý Đường (1066-1150)
Tự: Hy Cổ (晞古), Diệc Tác Hy Cổ (亦作希古)

Nguyên quán: : Mạnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Niên đại: Nam Tống triều

Danh hiệu: Nam Tống Tứ Gia cùng Lưu Tùng NiênHạ KhuêMã Viễn
Các trường phái hội hoạ: Viện Thể Phái (Nam Tống triều), (đang cập nhật)

Tiểu Sử

(đang cập nhật)

Sự Nghiệp 

Lý Đường (1050 – 1130) là hoạ gia  có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử hội hoạ Trung Hoa. Ông cùng Hạ KhuêLưu Tùng Niên và Mã Viễn là Nam Tống Tứ Gia, tức bốn danh hoạ gia bậc nhất thời Nam Tống.

Họ và một số hoạ gia khác trong viện Hàn Lâm Đồ Hoạ hình thành nên Viện Thể Phái. Một trường phái hội hoạ chủ trọng sự gọn gàng tỉ mỉ, nhấn mạnh vào khuôn mẫu và quy luật, hàm chứa khiếu thẩm mỹ quý tộc.

(đang cập nhật)

Tranh của tác gia Lý Đường ở Đông Á Danh Hoạ:

(đang cập nhật)

Đọc thêm về các tác gia khác

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Đăng ký nhận tin và ưu đãi từ
Đông Á Danh Họa
Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

Viễn Hoạn Thiếp 远宦帖 của Vương Hi Chi

“Viễn hoạn thiếp” xuất hiện đầu tiên trong “Hữu quân thư ký”, quyển cuối của bộ 10 quyển “Pháp thư yếu lục” – bộ sưu tập sớm nhất về lý thuyết thư pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, do Trương Ngạn Viến (815-907) biên soạn vào thời nhà Đường.

Đọc tiếp »
preloader