Đinh Vân Bằng (丁雲鵬)

Giới thiệu chung 


Tác gia:  Đinh Vân Bằng (1547 – 1628)
Tự: Nam Vũ (南羽)
Hiệu: Thánh Hoá Cư Sĩ (號聖華居士)

Nguyên quán: Hưu Ninh, tỉnh An Huy, Trung Quốc
Niên đại: Minh triều

Các trường phái hội hoạ: (đang cập nhật)

Tiểu Sử

(đang cập nhật)

Sự Nghiệp 

(đang cập nhật)

Tranh của tác gia Đinh Vân Bằng ở Đông Á Danh Hoạ:

 


Đọc thêm về các tác gia khác

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Đăng ký nhận tin và ưu đãi từ
Đông Á Danh Họa
Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

Viễn Hoạn Thiếp 远宦帖 của Vương Hi Chi

“Viễn hoạn thiếp” xuất hiện đầu tiên trong “Hữu quân thư ký”, quyển cuối của bộ 10 quyển “Pháp thư yếu lục” – bộ sưu tập sớm nhất về lý thuyết thư pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, do Trương Ngạn Viến (815-907) biên soạn vào thời nhà Đường.

Đọc tiếp »
preloader