Thẩm Châu (沈周 )

Giới thiệu chung 

Tác gia:  Thẩm Châu (21/11/1427 — 02/08/1509)
Tự: Khải Nam (启南)
Hiệu: Thạch Điền (石田
 ), Bạch Thạch Ông (白石翁), Ngọc Điền Sinh (玉田生)

Nguyên quán: Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Niên đại: Minh triều

Danh hiệu: Minh Tứ Gia cùng Văn Trưng MinhĐường Dần, và Câu Anh
Các trường phái hội hoạ: Ngô Môn Hoạ Phái (Minh triều), (đang cập nhật)

Tiểu Sử

(đang cập nhật)

Sự Nghiệp 

(đang cập nhật)

Tranh của tác gia Thẩm Châu ở Đông Á Danh Hoạ:

(đang cập nhật)

 

Đọc thêm về các tác gia khác

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Đăng ký nhận tin và ưu đãi từ
Đông Á Danh Họa
Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

Viễn Hoạn Thiếp 远宦帖 của Vương Hi Chi

“Viễn hoạn thiếp” xuất hiện đầu tiên trong “Hữu quân thư ký”, quyển cuối của bộ 10 quyển “Pháp thư yếu lục” – bộ sưu tập sớm nhất về lý thuyết thư pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, do Trương Ngạn Viến (815-907) biên soạn vào thời nhà Đường.

Đọc tiếp »
preloader