Đường Dần (唐寅) – Đường Bá Hổ (唐伯虎)

Giới thiệu chung 

Tác gia:  Đường Dần (06/03/1470-07/01/1524)
Tự: Bá Hổ (伯虎), Tử Uý (子畏)
Hiệu: Lục Như Cư Sĩ (六如
居士 ), Đào Hoa Am Chủ (桃花庵主)

Nguyên quán: Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Niên đại: Minh triều

Danh hiệu: Minh Tứ Gia (cùng Văn Trưng Minh, Câu AnhThẩm Châu
Các trường phái hội hoạ: Ngô Môn Hoạ Phái (Minh triều), Viện Thể Phái (Nam Tống triều) (đang cập nhật)

Tiểu Sử

(đang cập nhật)

Sự Nghiệp 

(đang cập nhật)

Tranh của tác gia Đường Bá Hổ ở Đông Á Danh Hoạ:

(đang cập nhật)

 

Đọc thêm về các tác gia khác

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Đăng ký nhận tin và ưu đãi từ
Đông Á Danh Họa
Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

Viễn Hoạn Thiếp 远宦帖 của Vương Hi Chi

“Viễn hoạn thiếp” xuất hiện đầu tiên trong “Hữu quân thư ký”, quyển cuối của bộ 10 quyển “Pháp thư yếu lục” – bộ sưu tập sớm nhất về lý thuyết thư pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, do Trương Ngạn Viến (815-907) biên soạn vào thời nhà Đường.

Đọc tiếp »
preloader