Đường Dần (唐寅) – Đường Bá Hổ (唐伯虎)

Giới thiệu chung 

Tác gia:  Đường Dần (06/03/1470-07/01/1524)
Tự: Bá Hổ (伯虎), Tử Uý (子畏)
Hiệu: Lục Như Cư Sĩ (六如
居士 ), Đào Hoa Am Chủ (桃花庵主)

Nguyên quán: Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Niên đại: Minh triều

Danh hiệu: Minh Tứ Gia (cùng Văn Trưng Minh, Câu AnhThẩm Châu
Các trường phái hội hoạ: Ngô Môn Hoạ Phái (Minh triều), Viện Thể Phái (Nam Tống triều) (đang cập nhật)

Tiểu Sử

(đang cập nhật)

Sự Nghiệp 

(đang cập nhật)

Tranh của tác gia Đường Bá Hổ ở Đông Á Danh Hoạ:

(đang cập nhật)

 

Đọc thêm về các tác gia khác

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Nhận cập nhật

Đăng ký nhận tin mới từ Đông Á Danh Họa

Không spam, chỉ có cập nhật hoạt động và các sản phẩm mới.

Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

preloader