09. LỤC TÍCH (NHỊ THẬP TỨ HIẾU)

Tích Nhị Thập Tứ Hiếu là hai mươi bốn câu chuyện về các nhân vật lịch sử được Nho học xem là tấm gương đức độ về cách đối đãi với cha mẹ, đấng sinh thành và đấng nuôi dưỡng. Lấy Hiếu làm gốc để đạt chữ Nhân, có được chữ Nhân ắt đạt được chữ Phúc – là hạnh phúc, phúc đức ở đời.

Đông Á Danh Hoạ xin được tổng hợp các câu chuyện, nhân vật theo hướng lịch sử, đồng thời trích dẫn thơ của danh thần nổi tiếng triều Nguyễn, ông Lý Văn Phức (1785-1849).

Nhân vật thứ chín trong bộ truyện là Lục Tích (陆绩): giấu quýt cho mẹ

Phần thơ song thất lục bát của Lý Văn Phức

Hán Lục Tích thuở còn sáu tuổi,

Quận Cửu Giang đến với họ Viên,

Trẻ thơ, ai chẳng yêu khen,

Quýt ngon đặt tiệc tiểu diên đãi cùng.


Cất hai quả vào ngay trong áo,

Tiệc tan xong, từ cáo lui chân,

Trước thềm khúm núm gửi thân,

Vô tình quả quýt nảy lăn ra ngoài.


Viên trông thấy, cười cười hỏi hỏi,

“Sao khách hiền mang thói trẻ thơ?”

Thưa rằng: “Mẹ vốn tính ưa,

“Vật ngon dành lại để dưa mẹ thì.”


Viên nghe nói, trọng vì không xiết,

Bé con con mà biết hiếu thân,

Cho hay phú giữ thiên chân

Sinh ra, ai cũng sẵn phần thiện đoan.

Mời quý vị xem thêm về các nhân vật khác tại tích Nhị Thập Tứ Hiếu

Danh sách tham chiếu:

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Đăng ký nhận tin và ưu đãi từ
Đông Á Danh Họa
Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

Viễn Hoạn Thiếp 远宦帖 của Vương Hi Chi

“Viễn hoạn thiếp” xuất hiện đầu tiên trong “Hữu quân thư ký”, quyển cuối của bộ 10 quyển “Pháp thư yếu lục” – bộ sưu tập sớm nhất về lý thuyết thư pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, do Trương Ngạn Viến (815-907) biên soạn vào thời nhà Đường.

Đọc tiếp »
preloader