06. ĐỔNG VĨNH (tích NHỊ THẬP TỨ HIẾU)

Tích Nhị Thập Tứ Hiếu là hai mươi bốn câu chuyện về các nhân vật lịch sử được Nho học xem là tấm gương đức độ về cách đối đãi với cha mẹ, đấng sinh thành và đấng nuôi dưỡng. Lấy Hiếu làm gốc để đạt chữ Nhân, có được chữ Nhân ắt đạt được chữ Phúc – là hạnh phúc, phúc đức ở đời.

Đông Á Danh Hoạ xin được tổng hợp các câu chuyện, nhân vật theo hướng lịch sử, đồng thời trích dẫn thơ của danh thần nổi tiếng triều Nguyễn, ông Lý Văn Phức (1785-1849).

Nhân vật thứ sáu trong bộ truyện là Đổng Vĩnh (董永): bán thân chôn cha

Phần thơ song thất lục bát của Lý Văn Phức

Ðời Hậu Hán có người Ðổng Vĩnh,

Nhà rất nghèo mà tính rất thành,

Thấu chăng, chẳng thấu trời xanh,

Phụ tang để đó, nhân tình còn chi.


Liều thân thể làm thuê công việc,

Miễn cầu cho thể phách được yên.

Cực cười thay! nhẽ đồng tiền,

Ðem thân hiếu tử, băng miền phú gia.


Bỗng gặp kẻ đàn bà đâu đó,

Xin kết làm phu phụ cùng đi.

Lụa, ba trăm tấm dệt thuê,

Trả xong nợ ấy mới về cùng nhau.


Tới chốn gặp bỗng đâu thoắt biến,

Là tiên cô, Trời khiến giúp công.

Mới hay Trời vốn ở lòng,

Há rằng cao thẳm, nghìn trùng mà xa.

Mời quý vị xem thêm về các nhân vật khác tại tích Nhị Thập Tứ Hiếu

Danh sách tham chiếu:

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Nhận cập nhật

Đăng ký nhận tin mới từ Đông Á Danh Họa

Không spam, chỉ có cập nhật hoạt động và các sản phẩm mới.

Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

preloader