18. THÁI THUẬN (NHỊ THẬP TỨ HIẾU)

Tích Nhị Thập Tứ Hiếu là hai mươi bốn câu chuyện về các nhân vật lịch sử được Nho học xem là tấm gương đức độ về cách đối đãi với cha mẹ, đấng sinh thành và đấng nuôi dưỡng. Lấy Hiếu làm gốc để đạt chữ Nhân, có được chữ Nhân ắt đạt được chữ Phúc – là hạnh phúc, phúc đức ở đời.

Đông Á Danh Hoạ xin được tổng hợp các câu chuyện, nhân vật theo hướng lịch sử, đồng thời trích dẫn thơ của danh thần nổi tiếng triều Nguyễn, ông Lý Văn Phức (1785-1849).

Nhân vật thứ mười tám trong bộ truyện là Thái Thuận (蔡顺): nhặt dâu cho mẹ

Phần thơ song thất lục bát của Lý Văn Phức

Người Thái Thuận ở sau đời Hán,

Dạ thờ thân tiết loạn khôn lay,

Ðương cơn khói lửa mây bay,

Liền năm hoang khiếm, ít ngày đủ no.


Nơi rừng rậm kiếm đồ nuôi mẹ,

Nhặt quả dâu chia để làm hai,

Tặc đồ trông thấy nực cười,

Hỏi: “Sao bày đặt đôi nơi cho phiền?”

Rằng: “Quả ấy sắc đen thì ngọt,

“Dâng mẹ già gọi chút tình con,

“Còn là sắc đỏ chẳng ngon,

“Cái thân cay đắng dám còn sợ chua?”

Giặc nghe nói khen cho hiếu kính,

Bước lưu ly mà gánh cương thường,

Truyền quân của tiễn sẵn sàng,

Vó trâu một chiếc, gạo lương một bàu.

Mừng trong dạ, bước mau lẹ gót,

Về tới nhà, miếng sốt dâng qua,

Cho hay người cũng người ta,

Biết đâu đạo tặc chẳng là lương tâm?

Mời quý vị xem thêm về các nhân vật khác tại tích Nhị Thập Tứ Hiếu

Danh sách tham chiếu:

  • “Thái Thuận”, 2021, Thi Viện, tham khảo 18/06/2021, <https://www.thivien.net/L%C3%BD-V%C4%83n-Ph%E1%BB%A9c/Th%C3%A1i-Thu%E1%BA%ADn/poem-QcLb9751_I1HA9vPYZBUMg>

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Đăng ký nhận tin và ưu đãi từ
Đông Á Danh Họa
Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

Viễn Hoạn Thiếp 远宦帖 của Vương Hi Chi

“Viễn hoạn thiếp” xuất hiện đầu tiên trong “Hữu quân thư ký”, quyển cuối của bộ 10 quyển “Pháp thư yếu lục” – bộ sưu tập sớm nhất về lý thuyết thư pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, do Trương Ngạn Viến (815-907) biên soạn vào thời nhà Đường.

Đọc tiếp »
preloader