24. HOÀNG ĐÌNH KIÊN (NHỊ THẬP TỨ HIẾU)

Tích Nhị Thập Tứ Hiếu là hai mươi bốn câu chuyện về các nhân vật lịch sử được Nho học xem là tấm gương đức độ về cách đối đãi với cha mẹ, đấng sinh thành và đấng nuôi dưỡng. Lấy Hiếu làm gốc để đạt chữ Nhân, có được chữ Nhân ắt đạt được chữ Phúc – là hạnh phúc, phúc đức ở đời.

Đông Á Danh Hoạ xin được tổng hợp các câu chuyện, nhân vật theo hướng lịch sử, đồng thời trích dẫn thơ của danh thần nổi tiếng triều Nguyễn, ông Lý Văn Phức (1785-1849).

Nhân vật thứ hai mươi bốn trong bộ truyện là Hoàng Đình Kiên (黄庭坚): rửa sạch cái bô đi tiểu của mẹ

Phần thơ song thất lục bát của Lý Văn Phức

Triều Nguyên Hữu có thầy Tăng Trực,

Là họ Hoàng ngồi chức sử thần,

Ơn vua đã nhẹ tấm thân,

Phận con, vẫn giữ thờ thân như ngày.


Ðồ dơ bẩn tự tay lau chuốt,

Việc tầm thường chẳng chút đơn sai,

Há rằng sai khiến không ai,

Ðem thân quan trọng thay người gia nô.


Chức nhân tử phải cho cần khổ,

Có mẹ cha mới có thân ta,

Cho hay đạo chẳng ở xa,

Hãy làm hiếu tử mới ra trung thần.


Bấy nhiêu tích cổ nhân về trước,

Cách nghìn xưa như tạc một lòng.

Kể chi kẻ đạt, người cùng,

Lọt lòng ai trốn khỏi vòng di luân.


Buổi công hạ cảm thân dày đội,

Xa hương quan, gần cõi Thánh Hiền.

Trông vào những thẹn bóng đèn

Muốn lưu gia phạm, nên truyền quốc âm.

Mời quý vị xem thêm về các nhân vật khác tại tích Nhị Thập Tứ Hiếu

Danh sách tham chiếu:

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Đăng ký nhận tin và ưu đãi từ
Đông Á Danh Họa
Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

Viễn Hoạn Thiếp 远宦帖 của Vương Hi Chi

“Viễn hoạn thiếp” xuất hiện đầu tiên trong “Hữu quân thư ký”, quyển cuối của bộ 10 quyển “Pháp thư yếu lục” – bộ sưu tập sớm nhất về lý thuyết thư pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, do Trương Ngạn Viến (815-907) biên soạn vào thời nhà Đường.

Đọc tiếp »
preloader