15. CHÂU THỌ XƯƠNG (NHỊ THẬP TỨ HIẾU)

Tích Nhị Thập Tứ Hiếu là hai mươi bốn câu chuyện về các nhân vật lịch sử được Nho học xem là tấm gương đức độ về cách đối đãi với cha mẹ, đấng sinh thành và đấng nuôi dưỡng. Lấy Hiếu làm gốc để đạt chữ Nhân, có được chữ Nhân ắt đạt được chữ Phúc – là hạnh phúc, phúc đức ở đời.

Đông Á Danh Hoạ xin được tổng hợp các câu chuyện, nhân vật theo hướng lịch sử, đồng thời trích dẫn thơ của danh thần nổi tiếng triều Nguyễn, ông Lý Văn Phức (1785-1849).

Nhân vật thứ mười lăm trong bộ truyện là Châu Thọ Xương (朱寿昌): bỏ chức quan tìm mẹ

Phần thơ song thất lục bát của Lý Văn Phức

Châu Thọ Xương làm quan Tống đại,

Mẹ sinh ra bảy tuổi lìa lòng.

Bởi vì đích mẫu chẳng dung,

Ðem thân bồ liễu bạn cùng nước non.


Muôn nghìn dặm mẹ con xa cách

Năm mươi năm trời đất bơ vơ.

Sinh con những tưởng cậy nhờ,

Cái thân sung sướng bây giờ mà chi ?


Bỏ quan chức, quyết đi tìm tõi,

Nặng lời thề nói với gia nhân,

Thân này chẳng gặp từ thân,

Thời liều sống thác với thân cho đành.

Mời quý vị xem thêm về các nhân vật khác tại tích Nhị Thập Tứ Hiếu

Danh sách tham chiếu:

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Đăng ký nhận tin và ưu đãi từ
Đông Á Danh Họa
Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

Viễn Hoạn Thiếp 远宦帖 của Vương Hi Chi

“Viễn hoạn thiếp” xuất hiện đầu tiên trong “Hữu quân thư ký”, quyển cuối của bộ 10 quyển “Pháp thư yếu lục” – bộ sưu tập sớm nhất về lý thuyết thư pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, do Trương Ngạn Viến (815-907) biên soạn vào thời nhà Đường.

Đọc tiếp »
preloader