Day: Tháng Tám 5, 2021

Search

Nghê Toản (倪瓚)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Nghê Toản (1301-1374) Tự: Nguyên Trấn (元镇), Huyền Anh (玄瑛) Hiệu: Vân Lâm (云林), Huyễn Hà Sinh (幻霞生), Tiêu Nhàn

Đọc tiếp »

Ngô Trấn (吴镇)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Ngô Trấn (1280-1354) Tự: Trọng Khuê (仲圭) Hiệu: Mai Hoa Đạo Nhân (梅花道人), Mai Sá Di (梅沙弥) Nguyên quán: Gia

Đọc tiếp »

Hoàng Công Vọng (黄公望)

Giới thiệu chung  Tác gia:  Hoàng Công Vọng (1269-1354) Tự: Tử Cửu (子久) Hiệu: Đại Si (大痴), Đại Si Đạo Nhân (大痴道人), Nhất Phong Đạo

Đọc tiếp »
preloader