19. HOÀNG HƯƠNG (NHỊ THẬP TỨ HIẾU)

Tích Nhị Thập Tứ Hiếu là hai mươi bốn câu chuyện về các nhân vật lịch sử được Nho học xem là tấm gương đức độ về cách đối đãi với cha mẹ, đấng sinh thành và đấng nuôi dưỡng. Lấy Hiếu làm gốc để đạt chữ Nhân, có được chữ Nhân ắt đạt được chữ Phúc – là hạnh phúc, phúc đức ở đời.

Đông Á Danh Hoạ xin được tổng hợp các câu chuyện, nhân vật theo hướng lịch sử, đồng thời trích dẫn thơ của danh thần nổi tiếng triều Nguyễn, ông Lý Văn Phức (1785-1849).

Nhân vật thứ mười chín trong bộ truyện là Hoàng Hương (黄香): quạt gối ấm chăn

Phần thơ song thất lục bát của Lý Văn Phức

Ðời Ðông Hán, Hoàng Hương chín tuổi,

Khuất bóng từ dòi dõi nhớ thương,

Hạt châu khôn ráo hai hàng,

Tiếng đồn vang dậy trong làng đều khen.


Thờ nghiêm phụ cần chuyên, khuya sớm,

Ðạo làm con chẳng dám chút khuây,

Trời khi nắng hạ chầy chầy,

Quạt trong màn gối, hơi bay mát rầm.


Trời đông buổi sương đầm, tuyết thắm,

Ấp hơi mình cho ấm chiếu chăn,

Vì con, cha đưọc yên thân,

Bốn mùa không biết có phần hạ, đông,


Tiếng hiếu hạnh cảm lòng quận thú

Biển nên treo chói đỏ vàng son,

Cho hay tuổi trẻ mà khôn,

Nghìn thu biết đạo làm con mấy người?

Mời quý vị xem thêm về các nhân vật khác tại tích Nhị Thập Tứ Hiếu

Danh sách tham chiếu:

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Mạng xã hội

Bộ sưu tập tranh

Nhận cập nhật

Đăng ký nhận tin mới từ Đông Á Danh Họa

Không spam, chỉ có cập nhật hoạt động và các sản phẩm mới.

Các chuyên mục thư viện đọc
Đọc thêm

Các bài viết

preloader