Viên Diệu – Sơn Vũ Dục Lai Đồ

Còn hàng

Tác phẩm Sơn Vũ Dục Lai của Viên Diệu được phỏng theo câu danh ngôn của Trung Hoa cổ đại “Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mãn Lâu”. Ám chỉ 1 điều xảy ra ắt sẽ dẫn tới 1 việc khác: Mưa núi sắp tới, gió đầy nhà.

Browse Wishlist

Tác phẩm: Rain in the mountain <山雨欲来> Sơn Vũ Dục Lai Đồ

Tác giả: Yuan Yao <袁耀> Viên Diệu (Thanh triều)

Bản gốc: Bảo tàng cố cung Bắc Kinh, TQ.

Phiên bản đặc biệt: 60×100 cm (Lòng tranh) – 70 x 150 cm (Thành phẩm sau khi bồi biểu)

Phiên bản phổ thông: 30×50 cm (Lòng tranh) – 40 x 95 cm (Thành phẩm sau khi bổi biểu)


Tái bản bằng hình thức in mỹ thuật Giclée, dùng mực pigment phun trên xuyến chỉ, in chính xác từng chi tiết so với bản gốc. Tranh bồi biểu theo đúng quy cách tranh cổ và phong thủy.

Liên hệ Đông Á Danh Hoạ để đặt tranh theo kích thước yêu cầu.

Phiên bản

Đặc biệt, Phổ thông

0 ( 0 Reviews )

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.