Văn Thù Thượng Sư Thuyết Pháp Đồ

Còn hàng

Tác phẩm: 文殊上师说法图 – Mô phỏng tranh Thangka Tây Tạng: Văn Thù thượng sư thuyết pháp đồ.

Kích thước lòng tranh: 34 x 47 cm.

Tái bản bằng hình thức in mỹ thuật Giclée, dùng mực pigment phun trên xuyến chỉ, in chính xác từng chi tiết so với bản gốc. Tranh bồi biểu theo đúng quy cách tranh cổ và phong thủy.

Liên hệ Đông Á Danh Hoạ để biết thêm chi tiết.

Browse Wishlist

Tác phẩm: 文殊上师说法图 – Mô phỏng tranh Thangka Tây Tạng: Văn Thù thượng sư thuyết pháp đồ.

Kích thước lòng tranh: 34 x 47 cm.

Tái bản bằng hình thức in mỹ thuật Giclée, dùng mực pigment phun trên xuyến chỉ, in chính xác từng chi tiết so với bản gốc. Tranh bồi biểu theo đúng quy cách tranh cổ và phong thủy.

Liên hệ Đông Á Danh Hoạ để biết thêm chi tiết.

Phiên bản

Tranh cuộn trục, Tranh lồng khung

0 ( 0 Reviews )

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.