Thương Sơn Tứ Hạo đồ

Còn hàng

Thương Sơn Tứ Hạo tả cảnh 4 vị ẩn sỹ ngụ tại Thương sơn, được mời về để bảo vệ thái tử Lưu Doanh mà về sau là Hán Huệ Đế. Bốn vị ẩn sỹ đó là Đông Viên công (東園公), Lộc Lý (甪里), Ỷ Lý Quý (綺里季) và Hạ Hoàng công (夏黃公).

Browse Wishlist

Tác phẩm: Painting of the famous four recluses <<商山四皓图>> Thương sơn tứ hạo đồ

Tác giả: không rõ – vẽ vào thời nhà Nguyên

Bản gốc: Bảo tàng cố cung Bắc Kinh, Trung Quốc.

Phiên bản đặc biệt: 60 x 120 cm (Lòng tranh) – 70 x 170 cm (Thành phẩm sau khi bồi biểu)
Phiên bản phổ thông: 30 x 60 cm (Lòng tranh) – 40 x 100 cm (Thành phẩm sau khi bồi biểu)

Tái bản bằng hình thức in mỹ thuật Giclée, sử dụng mực pigment phun trên xuyến chỉ, in chính xác từng chi tiết so với bản gốc. Tranh bồi biểu (Dán lên bìa và gấm) theo đúng quy cách tranh cổ và phong thủy.

Liên hệ Đông Á Danh Hoạ để đặt hàng theo kích thước tự do.

 

Phiên bản

Đặc biệt, Phổ thông

0 ( 0 Reviews )

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.