Tranh của Đông Á Danh Họa có độ bền là bao lâu?

Theo Đông Á Danh Họa, câu hỏi về độ bền chắc hẳn người chơi tranh nào cũng lưu ý tới, đặc biệt là những người chơi có yêu cầu chất lượng và tính sưu tầm cao ở mỗi tác phẩm tranh. Cũng xin được nhắc lại, những tranh được tái bản ở Đông Á Danh Họa hầu hết là những tranh thuộc hàng bảo vật quốc gia, được lưu trữ tại những bảo tàng lớn trên thế giới. Việc được thưởng thức tranh gốc tận mắt đã khó, chứ chưa nói tới việc sở hữu những bảo vật đó. Cho nên, Đông Á Danh Họa dốc lòng tìm tòi, nghiên cứu ra phương pháp tái bản tranh đạt chất lượng cao tuyệt đối mà công nghệ ngày nay có thể đem lại được. Và gần đây, câu hỏi về độ bền đã được giải đáp bởi một nghiên cứu kéo dài ba năm tại phòng thí nghiệm Aardenburg (Mỹ). Kết quả của cuộc thí nghiệm càng làm tăng thêm động lực phát triển dự án Đông Á Danh Họa của chúng tôi. Mời các bạn tham khảo thông tin dưới đây. (more…)