Tranh Điển Tích

Lang Thế Ninh – Ung Chính Thập Nhị Nguyệt Viên, Minh Viên Hạnh Lạc đồ

Tác phẩm: Ung Chính Thập Nhị Nguyệt Viên, Minh Viên Hạnh Lạc đồ Tác giả: Giuseppe Castiglione <<郎世寧>> Lang Thế Ninh (1688-1766) Bản gốc trữ tại: Bảo tàng quốc lập cung điện Đài Bắc, Đài Loan. KÍCH THƯỚC: Phiên bản 60cm: 60 x 105 […]