Nhân vật & Điển tích

LÝ VĂN PHỨC

Lý Văn Phức <<李文馥>> (1785-1849), tự Lân Chi 隣芝, hiệu Khắc Trai 克齋 Ông làm quan tổng có 30 năm, dưới ba triều nhà Nguyễn:

Đọc tiếp »
preloader