Điện Thần Đạo Mẫu – Tứ Phủ Công Đồng

Tác phẩm Điện Thần Đạo Mẫu của dòng tranh hàng Trống gồm các chư vị:
– Quan Âm đại diện cho Phật (2 bên có Kim đồng Ngọc nữ)
– Tứ vị Thánh Vương
– Tam vị Thánh Mẫu
– Ngũ vị Vương Quan
– Tứ vị Chầu Bà
– Tứ vị ông Hoàng
– Các Chầu cô/ Chầu cậu
====

Kích thước chuẩn:
* 96 x 110 cm lòng tranh – 107 x 160 cm thành phẩm.

Sản xuất theo kích thước yêu cầu, trên xuyến chỉ bồi biểu hoặc trên washi.

Xin mời liên hệ Đông Á Danh Họa tại địa chỉ: số 53, đường số 16, khu phố Mỹ Văn, P. Tân Phú, Quận 7, tpHCM.

Mr Hải (094 555 0912) – Mrs Bình (0945 888 353)

Facebook: https://www.facebook.com/DongADanhHoa

%d bloggers like this: