Utagawa Kuniyoshi – Công chúa Yaegaki

Công chúa Yaegaki (Yaegaki Hime)

Tác giả:Utagawa Kuniyoshi (Japanese, 1797–1861)

Niên đại: Edo (1615–1868)

Xuất xứ: Nhật Bản

Bản gốc: tranh in khắc gỗ ukiyo-e

Chất liệu: in trên giấy Ilford Galerie Washi Torinoko 20×30 (cm)

Lồng khung nổi. Khung gỗ Tần Bì Simoc 40×30 (cm)

Vật liệu sử dụng lồng khung: vật liệu chống ăn mòn LINECO

Utagawa Kuniyoshi là một trong những bậc thầy cuối cùng dòng tranh khắc gỗ ukiyo-e, Nhật Bản. Tác phẩm của ông gồm nhiều thể loại khác nhau: phong cảnh, tố nữ, diễn viên kịch Kabuki, các loài thần thú, nhưng nổi bật nhất vẫn là tranh vẽ chiến cuộc giữa các kiếm sĩ (samurai) huyền thoại.

Đây là bản sao một trong những tranh khắc gỗ đẹp nhất của Utagawa Kuniyoshi, vẽ hình Công chúa Yaegaki, một nhân vật nữ nổi tiếng trong kịch Kabuki Nhật Bản.

Vở kịch về công chúa Yaegaki được ra mắt năm 1776, cốt truyện dựa trên xung đột có thật giữa hai gia tộc Takeda và Uesugi (trong kịch là Nagao) xảy ra vào thế kỉ 16. Yaegaki, con gái lãnh chúa Nagao Kenshi, bị dằn xé giữa một bên là hiếu với cha, một bên là tình với vị hôn thê Takeda Katsuyori. Nhờ sự giúp đỡ của hồ ly tinh, trong đêm tối, nàng đã vượt qua sông băng Suwa để mang trả chiếc mũ giáp thần kì mà cha đã chiếm đoạt, về lại với chủ nhân thật sự của nó, Katsuyori. Sự dũng cảm và nỗ lực của Yaegaki đã xoá tan hiềm khích giữa hai gia tộc, kết thúc cuộc xung đột. Nàng kết hôn cùng người yêu và sống hạnh phúc mãi mãi.

Công chúa Yaegaki được xem là hiện thân của sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người phụ nữ khi họ cần đứng lên bảo vệ những người thân yêu. Nàng trở thành một trong ba vị công chúa có ảnh hưởng nhất trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản.

Trong tranh, công chúa Yaegaki đang băng qua sông, đầu đội chiếc mũ giáp thần kì, chân nhảy múa theo vũ điệu hồ ly tinh.

Princess Yaegaki

Artist: Utagawa Kuniyoshi (Japanese, 1797–1861)

Period: Edo (1615–1868)

Culture: Japan

Material: printed on Ilford Galerie Washi Torinoko 20×30 (cm)

Framing: floating in Simoc Ash Wood Frame 30×40 (cm)

Framing materials: acid-free materials from LINECO

Utagawa Kuniyoshi was one of the last great masters of the Japanese ukiyo-e style of woodblock prints and painting. His subjects included many genres: landscapes, beautiful women, Kabuki actors, and mythical animals. He is most famous for depicting battles of legendary samurai heroes.

This print is a reproduction from one of the most beautiful works of Utagawa Kuniyoshi, illustrates a famous female character in Kabuki plays, Princess Yaegaki (Yaegaki Hime).

The play was originally debuted in Edo in 1776, based on a real life rivalry between the Takeda and Uesugi (here called Nagao) clans during the sixteenth century. Yaegaki, daughter of Nagao Kenshin, was torn by the conflict of loyalty to her father and love to her fiancé, Takeda Katsuyori. With the fox spirits’ help, she crossed the frozen Suwa lake at night to return sacred helmet (stolen by her father) to the rightful owner, Katsuyori. Her effort finally put an end to the war. She then married her love and lived happily ever after.

Princess Yaegaki, thus, represent the hidden power in any woman to defend her beloved. She becomes one of the three most important princesses (hime) in Japanese Folklore..

In the picture, the princess dances with ghostly fox spirits while holding a samurai helmet above her head.

%d bloggers like this: