Lãnh Mai – Xuân Các Quyện Độc đồ

Tác phẩm: Reading book in Spring <<春阁倦读>> Xuân Các Quyện Độc 

Tác giả: Leng Mei << 冷枚>> Lãnh Mai (1677-1742)

Bản gốc: Bảo tàng Thiên Tân, Trung Quốc.

KÍCH THƯỚC:

Phiên bản 60cm: 60 x 100 cm lòng tranh – 70×150 cm phủ bì. 
Phiên bản 50cm: 50×80 cm lòng tranh – 60×130 cm phủ bì.
Phiên bản 40cm: 40×65 cm lòng tranh – 50×110 cm phủ bì.
Phiên bản 30cm: 30×50 cm lòng tranh – 40x 100 cm phủ bì.

Liên hệ ĐA DH: 0947 888 353 (Ms Bình) hoặc 094 555 0912 (Mr Hải)

Facebook page: https://www.facebook.com/DongADanhHoa

%d bloggers like this: