Vu Phi Ẩn – Hồng Bạch Trà Hoa đồ

Tranh cổ tái bản chất lượng bảo tàng.

Tác phẩm: Hồng Bạch Trà Hoa đồ

Tác giả: Vu Phi Ẩn (1888-1959)

Kích thước tranh: 

  • Nguyên bản: 45 x 105 cm
  • Phiên bản 30cm: 30 x 70 cm

Lựa chọn lồng trục hoặc lồng khung.

Chất liệu: Tranh được tái bản sử dũng kỹ thuật in mỹ thuật (Giclée printing) trên chất liệu xuyến chỉ (giấy thư pháp/thủy mặc), rồi bồi biểu (dán lụa) lồng trục cuộn như quy cách tranh cổ Á Đông. (Mời tìm hiểu thêm tại đây)

Xin mời liên hệ trực tiếp Đông Á Danh Họa để biết thêm chi tiết:

  • 094 555 0912 (Mr Hải) hoặc 0947 888 353 (Mrs Bình)

1 thought on “Vu Phi Ẩn – Hồng Bạch Trà Hoa đồ

Comments are closed.

%d bloggers like this: