Viên Diệu – Sơn Vũ Dục Lai đồ

Tác phẩm: Rain in the mountain <山雨欲来> Sơn Vũ Dục Lai Đồ

Tác giả: Yuan Yao <袁耀> Viên Diệu (Thanh triều)

Bản gốc: Bảo tàng cố cung Bắc Kinh, TQ.

KÍCH THƯỚC:

Phiên bản 60cm: 60 x 100 cm lòng tranh – 70×150 cm phủ bì. 
Phiên bản 50cm: 50×80 cm lòng tranh – 60×130 cm phủ bì.
Phiên bản 40cm: 40×65 cm lòng tranh – 50×110 cm phủ bì.
Phiên bản 30cm: 30×50 cm lòng tranh – 40x 100 cm phủ bì.

Liên hệ ĐA DH: 0947 888 353 (Ms Bình) hoặc 094 555 0912 (Mr Hải)

Facebook page: https://www.facebook.com/DongADanhHoa


%d bloggers like this: