Thẩm Thuyên – Khổng Trước Ngọc Lan Mẫu Đơn đồ

Tác phẩm: Painting of peacock, michelia and peony <<孔雀玉兰牡丹图>> Khổng tước ngọc lan mẫu đơn đồ

Tác giả: Shen Quan <沈铨 > Thẩm Thuyên (1682-1762)

Bản gốc: BST cá nhân.

KÍCH THƯỚC:


Phiên bản 40cm: 40×70 cm lòng tranh – 50×120 cm phủ bì.
Phiên bản 30cm: 30×50 cm lòng tranh – 40x 110 cm phủ bì.

Liên hệ ĐA DH: 0947 888 353 (Ms Bình) hoặc 094 555 0912 (Mr Hải)

Facebook page: https://www.facebook.com/DongADanhHoa

%d bloggers like this: