Vu Phi Ẩn – Tân Thu Tình Song đồ

Tân Thu Tình Song đồ

Tranh cổ tái bản chất lượng bảo tàng.

Tác phẩm: Tân Thu Tình Song đồ

Tác giả: Vu Phi Ẩn (1888-1959)

Kích thước tranh: 35 x 98 cm

Lựa chọn lồng trục hoặc lồng khung.

Xin mời liên hệ trực tiếp Đông Á Danh Họa để biết thêm chi tiết:

  • 094 555 0912 (Mr Hải) hoặc 0947 888 353 (Mrs Bình)
%d bloggers like this: