Thẩm Thuyên – Hà Đường Uyên Ương đồ

Tác phẩm: Mandarin ducks in lotus pond <<荷塘鸳鸯图>> Hà Đường Uyên Ương đồ

Tác giả: Shen Quan <沈铨 > Thẩm Thuyên (1682-1762)

Bản gốc: Bảo tàng tỉnh An Huy (Anhui Museum).

KÍCH THƯỚC:

Phiên bản 60cm: 60 x 105 cm lòng tranh – 70×160 cm phủ bì. 
Phiên bản 50cm: 50×88 cm lòng tranh – 60×140 cm phủ bì.
Phiên bản 40cm: 40×70 cm lòng tranh – 50×120 cm phủ bì.
Phiên bản 30cm: 30×50 cm lòng tranh – 40x 110 cm phủ bì.

Liên hệ ĐA DH: 0947 888 353 (Ms Bình) hoặc 094 555 0912 (Mr Hải)

Facebook page: https://www.facebook.com/DongADanhHoa

%d bloggers like this: